เครื่องติดตามส่วนบุคคล


P88L
4G (LTE Cat 1)

P99L
4G (LTE Cat 1)

เครื่องติดตามยานพาหะ


T711lL
4G (LTE Cat 1)

ซีรีส์ T399
4G (LTE Cat 1/4/M1/NB2)

T333L
4G (LTE Cat 1)

ซีรีส์ T633
3G/4G (LTE Cat 1/4)

ซีรีส์ T366
2G/3G/4G (LTE Cat 1)

ซีรีส์ TC68
4G (LTE Cat 1/4/M1/NB2)

T333
3G

T330G
3G

เครื่องติดตามทรัพย์สิน


ซีรีส์ K211
4G (LTE Cat 1/M1/NB2) + LoRa

ซีรีส์ TA255
4G (LTE Cat 1/M1/NB2)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง